19 Φεβρουαρίου, 2014

International Life: Αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά €22,3 εκατ. το 2013

• Συμπληρώθηκε και το επόμενο στάδιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου, η οποία συνολικά ξεπέρασε τα €10εκατ. που ήταν ο στόχος της διοίκησης

• Τα κέρδη του Ομίλου για τo 2013 προσέγγισαν τα €7 εκατ.


Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η υψηλή κερδοφορία το 2013, σε συνδυασμό με την αντασφαλιστική πολιτική, αύξησαν τα εποπτικά κεφάλαια και στις δύο ασφαλιστικές του Ομίλου International Life, κατά €22,3 εκ. τα πέντε τελευταία τρίμηνα, από 30 Σεπτεμβρίου 2012 ως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε και το επόμενο στάδιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της International Life, η οποία, στο σύνολό της, ξεπέρασε τα €10εκ. που ήταν ο στόχος της διοίκησης, ενώ τα κέρδη του Ομίλου για το έτος 2013 προσέγγισαν τα €7 εκ., έναντι ζημιών €18 εκ. το 2012. Η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου σημειώθηκε παρά τη σημαντική αύξηση σε έκτακτες προβλέψεις επισφαλειών ύψους €3 εκ.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία γενικών ασφαλειών, International Life ΑΕΓΑ και η εταιρεία ασφαλειών ζωής, International Life ΑΕΑΖ, βελτίωσαν τα εποπτικά τους κεφάλαια κατά €15,7 εκ. και €6,6 εκ. αντίστοιχα. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας επιτρέπει στην International Life να προχωρήσει δυναμικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της με στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο του ήδη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, όσο και του δείκτη φερεγγυότητάς της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Μπράβος δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση στα εποπτικά κεφάλαιά μας, η οποία υπερβαίνει το στόχο που είχε τεθεί από τη διοίκηση και τους μετόχους, ενδυναμώνει την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και μας προσφέρει τη δυναμική να προχωρήσουμε σταθερά και ανοδικά το 2014. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των ασφαλισμένων, ειδικά στη δύσκολη αυτή χρηματοοικονομική συγκυρία και, παράλληλα, να λειτουργούμε με συνέπεια απέναντι στους κανονισμούς της εποπτικής αρχής, που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο».
πηγη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ο κεραμιδόγατος δεν υιοθετεί τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα blog και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More